Axiomagrafies2

Pla-Narbona/Joan Costa

22,00

Les axiomagrafies de Pla-Narbona són evidències visuals tan rotundes que no necessiten explicació.
Els axiomes procedeixen de l’axiologia, ciència dels valors.

Joan Costa

15x21cm
56 pag.
ISBN 978-84-942372-4-9

Edició en català, amb traduccions al castellà i anglès.

22,00

Categoria: